Domov Novice Prekova jama

Prekova jama

Začetek te zgodbe se prične z Martinom iz Izgorji (na pol poti Rovte –Žiri, desno dva km v hrib), ki je

pokazal majhno luknjo blizu njegove hiše, omenjal je tudi, da se spodaj sliši voda in da kamen dolgo

časa leti. S Kavčičem sva takoj zagrabila priložnost in se odpravila  pogledat kaj bo dobrega. Zunaj sva

naredila dvojno varovane in se spustila v brezno globine 50m. Na dnu je dvorana velikosti 25x10m z

nekaj metrskim slapom. Po 30 metrih meandra sva akcijo zaključila zaradi ožine. Jamo smo

poimenovali po kmetiji Pr` Preku, pod katero je vhod.

 

 

Sledila je čistilna akcija, saj je bilo v breznu raznega že razgrajenega klavniškega materiala in  veliko

pločevink. Smeti se je nabralo za 5 transportnih vreč.Najprej smo prekopali prvo ožino in po 10-ih minutah nadaljevali po lepo zasiganem meandru s

špageti – poimenovali smo ga špageti vestern. Sledila je 5 metrska stopnja in nato nadaljevanje

vodnega   meandra z dvema manjšima dvoranama. Kmalu pa se nam je ustavilo pri 5 metrskem

spustu v podorno dvoranico (Konzerva). Kasneje smo začeli raziskovati zgornje dele in samo dvorano,

iz katere vodijo štirje meandri.Okno nad slapom sva preplezala z Jerebom, v smeri pritoka smo nadaljevali Kavčič, Lazar in Kristan.

Nezahteven rov se konča s pravokotnim zidom apnenca iz katerega priteka voda. Pri povratku smo

rov izmerili in namerili 200 metrov. Pretok smo ocenili na 5 l/s, ob močnem deževju pa se poviša do

15l/s.Drugi rov smo opazili pri povratku iz dvorane. V naslednji akciji smo ga dosegli s pomočjo doma

zvarjenega sidra. Nadaljevali smo naprej in prišli do blatne ožine (Peristaltika), opremili še eno

stopnjo in nadaljevanje prepustili tečajnikom(zato se ta del jame imenuje Tečajnik), ki so rov povezali

z glavnim vodnim meandrom, ki se združita pred Konzervo. (Lazar, Jelovčan, Maček, Maček J.).Poševna podorna polica (Prižnica) je bila preplezana zaradi firbca, izkazala pa se je za težje dostopno

kot sva z Mačkom pričakovala. Ker je bila kamnina mehka je bilo težko pritrditi sidrišča. Železne

palice debeline 1cm in dolžine 40 cm so se močno izkazale. Po 300 m neaktivnega meandra in

manjših dvoranic sva prišla do zanimive dvorane (10x10m), kjer so se plasti laporja  debeline od 0,3 –

1,2m zrušile. Ta del jame sva poimenovala Podrta peč. Nazaj grede sva novoodkrite dele izmerila ter

raziskala še 15m brezno, ki  se združi s spodnjim vodnim rovom.Do jeseni 2014 smo bili prepričani da se jama zaključi. V akciji, ko se je jamo poslikalo pa se je pod

dvorano Konzerva našlo nadaljevanje vodnega meandra (Zlata Žila) s katerim se je jamo poglobilo na

več kot 100m in doseglo preko 1000m poligona. Sledili sta sledili še dve akciji. V prvi nas je razveselil

Božič, ki je dobil prehod v dvorano. V prehodu smo dobili kurje jajce in še nekaj kosti, dvorano smo

poimenovali Kurnik. Na naše veselje smo v Kurniku slišali hrup avtomobilov in tako sklepali da smo

blizu glavne ceste ki se nahaja 100m nižje od vhoda.  Decembra smo opremljeni z lavinsko žolno in

ekipo zunaj znova napadli. V načrtu še ni bilo dodanih meritev Zlate žile in Kurnika, zato si nismo

predstavljali koliko metrov nam manka, da ugledamo sonce. Z Erkerjem sva bila v dvorani, ko sva v

krajši ožini na koncu dvorane zaslišala vpitje Mačka in Lazarja, žolna je pokazala slabih 5 m. O tem, da

jama vleče prepih vase pa sva se prepričala ko sta imela zunaj čik pavzo. Pri povratku sva izmerila

90m poligona Zlate žile in razopremila vhodno brezno. Medtem je bilo z zunanje strani odkopanih

1m3 skal in peska. Ker je bil rov preozek za prehod  je decembra sledilo še 6 akcij s katerimi smo

dvorano Kurnik povezali z zunanjim svetom.Prekova jama ima poligona 1020 m in globine 105 m, kar jo uvršča v večje jame na tromeji primorske

notranjske in gorenjske občine.

Besedilo napisala:
Andrej Kristan in Damjan Maček

 

Pri raziskovanju so sodelovali:
Andrej Kristan, Martin Lazar, Damjan Maček, Luka Jelovčan, Marko Kavčič, Bojan Jereb, Matej Maček, Marko Erker in Matjaž Božič.

 

Načrt jame:

 

Slike: